Podobne strony

  • MONIKA PEDA licytacje komornicze gdańsk

    Prawo i podatki
    Działanie egzekutorów jest regulowana regułami kodeksu cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk Południe w Gdańsku Monika Peda ma na celu odpowiednie dopełnianie obowiązków komorniczych na terenie swojego obrębu komorniczego. Zapoczątkowanie postępowania egzekucyjnego rozpoczyna się od momentu dostarczenia oryginału tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem egzekucyjnym.


Tu jesteś » Strona główna » Ekonomia

:: Komornik Gdańsk, Gdynia, Sopot. Komornik Trójmiasto. ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.komornikdraganik.pl/

Kategorie:

Opis:


Komornik Gdańsk zajmuje się:

1. Sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

2. Weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

3. Wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów.

4. Wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne.

5. Wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niep