Podobne strony

 • Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A.

  Organizatorzy
  Strona organizatora imprez targowych - Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego oraz Międzynarodowe Targi Logistyka.
 • Giełda Firm

  Targi regionalne
  Tematyka targów: prezentacja potencjału wytwórczego i usługowego firm działających w regionie, stworzenie możliwości nawiązania bądź rozszerzenia współpracy handlowej pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zachęcenie producentów do doskonalenia walorów użytkowych wyrobów.
 • Spis prawd trudno strawnych

  Dokumenty
  Kolejny tom esejów ks. Józefa Tischnera utrwala na polskim rynku czytelniczym obecność gatunku dość osobliwego i rzadkiego, choć mającego szacowną tradycję. Jest to publicystyka mieszcząca się na pograniczu prasowego komentarza do wydarzeń bieżących, pisanego z polemiczną swadą i kąśliwą ironią, oraz małego traktatu filozoficzno-teologicznego, przenikliwie stawiającego kluczowe problemy, a przez to daleko odbiegającego od doraźnego przyczynkarstwa publicystyki gazetowej. Recenzja E. Wolickiej książki ks. Józefa Tischnera zatytułowanej W krainie schorowanej wyobraźni.I
 • Oliwa - heraldyka

  Miasta
  Strona o historii herbów na Pomorzu. Znajdziesz tu między innymi: rysunki herbów Prus Królewskich, państwa Zakonu Krzyżackiego, Wolnego Miasta Gdańsk i herb Cesarstwa Niemieckiego.
 • Gdańsk Oliwa

  Miasta
  Bogaty zbiór informacji na temat historii Oliwy i Opactwa Cysterskiego mającego zasadniczy wpływ na rozwój tej miejscowości. W umieszczonej na stronie galerii można zobaczyć zdjęcia Oliwy przedwojennej, starych pocztówek z wizerunkiem miasta oraz portrety opatów oliwskich i biskupów gdańskich.


:: Centrum Edukacji Regionalnej i Obywatelskiej UŚ ::

Opis:

Witryna Centrum działającego przy Instytucie Socjologii UŚ; Centrum oferuje studia podyplomowe (Studium Wiedzy o Regionie, Studium Edukacji Obywatelskiej, Studium Wiedzy o Patologii Społecznej), strona omawia problematykę zajęć i zasady przyjęć na studia.