Podobne strony

 • XXXV Zjazd Fizyków Polskich

  Wydarzenia naukowe
  Zjazd odbył się w dniach 20-23 września 1999 w Białymstoku; organizatorzy: Polskie Towarzystwo Fizyczne (Oddział w Białymstoku), Instytut Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku; problematyka: fizyka stosowana, astrofizyka, eksperymenty naukowe; informacje organizacyjne, referaty i ich autorzy.
 • Krajowe Sympozjum Telekomunikacji 1999

  Wydarzenia naukowe
  Sympozjum organizowane corocznie - w roku 1999 odbyło się w dniach 8-10 września na terenie Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy; tematyka - prezentacja dorobku różnych ośrodków krajowych w dziedzinie telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalnych wyników; dostępne są wygłoszone na sympozjum referaty, informacje o organizatorach i przebiegu.
 • Krajowe Sympozjum Telekomunikacji 2000

  Wydarzenia naukowe
  Krajowe Sympozjum Telekomunikacji jest imprezą organizowaną corocznie pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Łączności, Telekomunikacji Polskiej SA; w roku 2000 odbędzie się w dniach 6-8 września w Bydgoszczy; tematyka - prezentacja nowych osiągnięć naukowych wyższych uczelni, ośrodków badawczo-rozwojowych oraz przemysłu i eksploatacji, prezentacja nowych trendów w telekomunikacji, prezentacja urządzeń, systemów i nowych technik w telekomunikacji; regulamin, terminarz, opłaty, program, konkurs na "Najlepszą Prezentację Firmową", informacje organizacyjne i historia KST.
 • Konferencja "Recyrkulacja w budowie maszyn" (X ICMR'2000)

  Wydarzenia naukowe
  10 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "X ICMR'2000" odbędzie się w Bydgoszczy 23 maja 2000; organizator - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, gospodarz - Wydział Mechaniczny, a w szczególności Katedra Maszyn Spożywczych i Ochrony Środowiska; terminy, informacje organizacyjne, program, problematyka wystąpień na temat projektowania, funkcjonalności recyrkulacyjnej energii, tworzyw konstrukcyjnych, mediów technologicznych w produkcji, użytkowaniu, naprawach, przechowywaniu maszyn i urządzeń mechanicznych.
 • Konferencja "Miasto Historyczne w dialogu ze Współczesnością"

  Wydarzenia naukowe
  Konferencja odbyła się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku w dniach 18-20 listopada 1999; program, wystąpienia krajowych i zagranicznych naukowców na temat tożsamości i wizerunków różnych miast Europy, w tym Gdańska.


:: Konferencja "Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe" ::

Opis:

IV Krajowa Konferencja naukowa na ten temat odbędzie się we Wrocławiu w dniach 13-15 czerwca 2000; tematyka - sztuczna inteligencja, systemy ekspertowe, inteligentne systemy sterowania, zastosowania techniczne i biomedyczne; terminy, informacje organizacyjne, formularz zgłoszeniowy on-line.

Słowa kluczowe: