Podobne strony

 • Instytut Geologii UAM w Poznaniu

  Geologia
  Strona przedstawia pracowników Instytutu, aktualności i komunikaty, problematykę badawczą poszczególnych zakładów.
 • Archives of Mining Sciences

  Prasa o geologii
  Kwartalnik naukowy Polskiej Akademii Nauk. Publikowane są w nim prace naukowe z dziedziny mechaniki górotworu, aerologii, budownictwa górniczego, chemii i geologii górniczej, wiertnictwa, przeróbki mechanicznej oraz ekonomiki górniczej. (Głównie j. angielski)
 • Politechnika Wrocławska

  Politechnika Wrocławska
  Strona przedstawia historię i strukturę Politechniki, jej władze, ofertę studialną (studia dzienne magisterskie, inżynierskie i uzupełniające magisterskie, zaoczne inżynierskie i uzupełniające magisterskie, studia wieczorowe, podyplomowe) oraz aktualności.
 • Instytut Nauk Geologicznych PAN

  PAN
  ING Polskiej Akademii Nauk jest placówką geologiczną, której głównym zadaniem są badania poznawcze zmierzające do rekonstrukcji kopalnych środowisk depozycyjnych i poznania ewolucji orogenów oraz pochodzenia minerałów, skał i wód podziemnych; kierunki działalności naukowej obejmują: geochemię izotopów, geochronologię, sedymentologię, stratygrafię i paleogeografię paleozoiku i mezozoiku, a także tektonikę (głównie Sudetów i Karpat oraz Antarktydy, Spitsbergenu i Kuby), mineralogię, petrologię i geologię czwartorzędu; struktura Instytutu i jego pracownicy.
 • EMAG

  Placówki, instytuty itp.
  Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa jest jednostką badawczo-rozwojową prowadzącą badania i wdrożenia w sferze mechanizacji i technologii przemysłu wydobywczego (elektrotechnika, automatyka, systemy bezpieczeństwa), ponadto usługi związane z atestacją i konstrukcją, a także działalność szkoleniowa w dziedzinie elektrotechniki i automatyki górniczej (terminy i tematyka kursów); prezentacja władz, dotychczasowych publikacji, organizowanych seminariów i konferencji.


:: Instytut Mechaniki Górotworu PAN ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.img-pan.krakow.pl

Kategorie:

Opis:

Instytut Polskiej Akademii Nauk przedstawia w języku angielskim swoje władze, dotychczasowe publikacje naukowe, strukturę i pracowników, historię działalności, prowadzone badania nad przemieszczeniami podziemnymi wynikłymi z prac górniczych oraz wpływem tych przemieszczeń na budynki, linie kolejowe i obiekty przemysłowe.