Podobne strony

  • Pracownia Kontroli i Utrzymania Jakości Kopernik

    Analityka i radiologia
    Pracownia radiologiczna działająca przy Szpitalu Specjalistycznym im. Kopernika zajmująca się pomiarami i szkoleniami dotyczącymi jakości w radiologii (diagnostyka rentgenowska); szkolenia fizyczne i projekty przepisów prawnych dla lekarzy radiologów.
  • Rzadkie przypadki w diagnostyce radiologicznej - dr med. Karol Całka

    Analityka i radiologia
    Lekarz pracujący w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu prezentuje własne zbiory - tytuły i źródła artykułów na temat ciekawostek radiologicznych, omówienia przypadków opisanych w niektórych artykułach.
  • lek. med. Piotr Rapiejko

    Lekarze, gabinety
    Kierownik Ośrodka Badania Alergenów Środowiskowych w Warszawie pracujący w Klinice Otolaryngologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej, także w Poradni Alergologicznej CSK WAM oraz Poradni Alergologicznej CSK Akademii Medycznej; ponadto praca w Spółdzielni Pracy Specjalistów Rentgenologów - Gabinet Laryngolgiczno-Alergologiczny, członkostwo w kilku medycznych towarzystwach naukowych.
  • Piotr Fedyk - technik elektroradiologii

    Lekarze, gabinety
    Strona wrocławskiego radiologa jest poświecona zagadnieniom związanym z diagnostyką obrazową - informacje z dziedziny radiologii klasycznej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, zasada ALARA dotycząca wydatków na utrzymanie jakości w zakładzie rentgenodiagnostyki.
  • dr n. med. Mieczysław Pasowicz

    Lekarze, gabinety
    Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz kierownik Ośrodka Diagnostyki i Rehabilitacji Chorób Serca i Płuc, posiada specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych i radiodiagnostyki.


:: Vena - Pracownia Dokumentacji Medycznej ::

Opis:

Pracownia zajmująca się fotografią medyczną, reprodukcją fotograficzną, komputerową i radiologią stomatologiczną; wykonuje analizy komputerowe cefalogramów i modeli gipsowych szczęki i żuchwy, a także wydruki refleksyjne i transparentne (jako pomoc przy prezentacjach medycznych i naukowych); opis stosowanych technik; gabinet dentystyczny - usługi z zakresu stomatologii zachowawczej, estetycznej i protetyki stomatologicznej.