Podobne strony

 • Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

  Nauki medyczne
  Witryna prezentuje historię, organizację, profil i zakres działania (biotechnologia, biochemia, biofizyka, biofarmacja, mikrobiologia, onkologia, genetyka, biologia molekularna, immunologia i fitopatologia), osiągnięcia, skład osobowy oraz publikacje .
 • Wydział Lekarski AMG

  Nauki medyczne
  Witryna prezentuje osiągnięcia, działalność dydaktyczną oraz projekty badawcze poszczególnych klinik, pracowni, zakładów oraz jednostek pozainstytutowych, ich grono naukowe, najnowsze publikacje.
 • Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  Nauki medyczne
  Polsko-angielska witryna prezentuje strukturę uczelni (Wydział Lekarski, Farmaceutyczny, kliniki, katedry). Ponadto znajdziesz tu bazę faktograficzną o środowisku naukowym uczelni, działalność naukową, działalność organizacji studenckich, chóru uczelnianego oraz zasady rekrutacji na studia.
 • Katedra Onkologii AM w Poznaniu

  Nauki medyczne
  Adres i telefon do Katedry; ponadto linki do bibliotek, BioMedNetu, serwisów wiadomości.
 • Gabinet Lekarski

  Chirurgia
  Gabinet Dr n.med. Grzegorza Nawrockiego, specjalisty chirurgii onkologicznej i ogólnej. Konsultacje, leczenie.


:: Rak jajnika ::

Opis:

Odpowiedź na list z zapytaniem co to jest rak jajnika.