Podobne strony

 • Harpo sp. z o.o.

  Dystrybutorzy sprzętu
  Sprzęt komputerowy dla niewidomych - drukarki brajlowskie, notatniki elektroniczne, monitory brajlowskie, etc. Również oprogramowanie wspomagające zarządzanie - pakiet HANDEL, program MARKETING, moduł SPRZEDAŻ, program KSIĘGOWY.
 • Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"

  Stow. dla niepełnosprawnych
  Celem stowarzyszenia jest objęcie kompleksową opieką dzieci niewidomych i słabowidzących i ich rodzin. Wczesne wykrywanie niepełnosprawności wzrokowej i jej zapobieganie. Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych wzrokowo. Pomoc rodzinie dziecka: terapia rodzinna, turnusy rehabilitacyjne dla rodzin, pomoc socjalna.
 • Pracownia Wspomagania Narządów Mowy Wzroku i Słuchu IBIB PAN

  Sprzęt rehabilitacyjny
  W pracowni Institute Of Biocybernetics And Biomedical Engineering, Polish Academy Of Sciences prowadzone są prace nad sprzętem elektronicznym pomagającym inwalidom wzroku, mowy i słuchu. Rozwiązania umożliwiające niewidomemu pracę z komputerem. System pozwalający osobom głuchoniemym na porozumiewanie się przez telefon.
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

  Edukacja
  W Ośrodku funkcjonują obecnie: szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące oraz internat. Do szkół uczęszczają dzieci niewidome i słabo widzące.


:: PDN - system dla osób z upośledzeniem wzroku ::

Opis:

System PDN umożliwia osobom niewidomym lub słabowidzącym pracę z komputerem wyposażonym w oprogramowanie użytkowe pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 95. Praca ta jest w pełnym zakresie samodzielna i nie wymaga pomocy innych osób. Jest to możliwe dzięki przetwarzaniu informacji wyświetlanej na ekranie komputera w postać mówioną z wykorzystaniem syntezera mowy.