Podobne strony

 • Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn PŁ

  Nauki ścisłe
  Prezentacja działalności dydaktycznej i naukowej z zakresu podstaw budowy maszyn, prac projektowych, pracowników i ich publikacji.
 • Zakład Maszyn Włókienniczych PŁ

  Nauki ścisłe
  Strona przybliża sylwetki pracowników Zakładu, działalność dydaktyczną i badawczą.
 • Wydział Techniczny PŁ

  Nauki ścisłe
  Przedstawienie struktury Wydziału (Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Instytut Chemii Organicznej, Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Instytut Polimerów, Katedra Barwników, Katedra Fizyki Molekularnej), jego historii i działalności dydaktycznej (na kierunkach: Chemia, Technologia Chemiczna, Ochrona Środowiska, Inżynieria Materiałowa), życia studenckiego, działalności Koła Chemików .
 • Wydział Włókienniczy PŁ

  Nauki ścisłe
  Strona omawia strukturę, historię i władze Wydziału, warunki rekrutacji na specjalności: Włókiennicza Inżynieria Mechaniczna, Włókiennicza Inżynieria Chemiczna, Architektura Tekstyliów, Odzieżownictwo, Moda i Wzornictwo; .
 • Katedra Mechaniki Materiałów PŁ

  Nauki ścisłe
  Strona przedstawia pracowników Katedry, rys historyczny, problematykę badań (grupy tematyczne: mechanikia ośrodków niejednorodnych - kompozytów, metoda elementów skończonych w mechnice, mechanika pękania i kontaktu, metody numeryczne w mechanice stochastycznej).


:: Samodzielny Zespół Sieci Komputerowych PŁ ::

Nasza ocena:
Adres: http://zsku.p.lodz.pl

Kategorie:

Opis:

Strona prezentuje kadrę Zakładu, organizowane kursy (Internet, Unix, Novell NetWare, Word, Excel), publikacje Zakładu, tematykę prac dyplomowych i seminariów.

Słowa kluczowe: