Podobne strony

 • Katedra Rekultywacji Środowiska Przyrodniczego SGGW

  Ochrona Środowiska
  Strona prezentuje skład i kierownictwo Katedry, problematykę badań (Wpływ antropogenizacji na środowisko przyrodnicze, Wpływ agroklimatu Polski na plonowanie roślin), strukturę - Zakłady Rekultywacji Gleb i Torfoznawstwa oraz Meteorologii i Klimatologii .
 • Atari

  Atari
  Na stronie znajdziemy emulator Atari oraz kilka ciekawych programów.
 • Pracownia Ochrony Środowiska

  Ochrona Środowiska
  Witryna pracowni prowadzącej prace w dziedzinie metrologii pol elektromagnetycznych ze szczegolnym uwzglednieniem wytwarzania i pomiarow pol wzorcowych oraz sprzetu pomiarowego PEM; opracowane mierniki, sondy i indykatory.
 • Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska AR we Wrocławiu

  Nauki rolnicze
  Przedstawienie struktury i kadry oraz głównych kierunków działalności Instytutu, badań z zakresu retencji, melioracji, obiegu wody, systemów melioracyjnych. Ponadto usługi w formie: szkoleń, doradztwa, ekspertyz, prac studialnych, założeń techniczno-ekonomicznych, opinii rzeczoznawczych, prac naukowo-badawczych, prac planistycznych, nadzorów naukowych.
 • Draco's Atari

  Atari
  Ciekawy serwis o Atari. Zawiera kilka materiałów tekstowych, bogatą kolekcję linków, archiwum plików. Wersja w j. angielskim.


:: Atari ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.physd.amu.edu.pl/~mikula/atari.html

Kategorie:

Opis:

Linki do innych stron poświęconych Atari.