Podobne strony

 • Kapitał Handlowy

  Fundusze inwestycyjne
  TFI Banku Handlowego. Możemy się zapoznać z ofertą towarzystwa (otwarte fundusze inwestycyjne, celowe plany oszczędnościowe), tabelami prowizji, wyceną jednostek uczestnictwa. Dostępne są tu również formularze obsługi faksowej (w standardze pdf).
 • Pioneer

  Fundusze inwestycyjne
  Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest największym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w Polsce. Powstało z połączenia Pioneer Pierwszego Polskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz Pekao Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Towarzystwo Pioneer Pekao TFI posiada 12 funduszy inwestycyjnych. Oferuje także inne produkty, zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Pioneer Pekao Investment Management SA zarządza, na mocy umowy o zarządzanie, aktywami funduszy inwestycyjnych należących do Pioneer Pekao TFI. PPIM oferuje także portfele dla klientów indywidualnych.
 • PKO/Credit Suisse

  Fundusze inwestycyjne
  Strona pozwala nam zorientować się w aktualnej ofercie Funduszu (Fundusze: Obligacji, Stabilnego wzrostu, Polskich akcji, Zrównoważony), możliwościach nabycia jednostek udziałowych (także faksem lub przez telefon), wiadomości o innych prowadzonych programach inwestycyjnych (Plan systematycznego oszczędzania, Inwestycja na życie), bieżących notowań jednostek.
 • Skarbiec TFI S.A.

  Fundusze inwestycyjne
  Strona TFI Skarbiec umożiwia nam znalezienie informacji o produktach funduszu (Skarbiec Akcja, Obligacja, Waga, Kasa), innych projektach finansowych prowadzonych przez towarzystwo (fundusz zamknięty Gwarancja 2002). Możemy tu wypełnić test, który da nam odpowiedź, który fundusz wybrać, dowiedzieć się, gdzie można nabyć jednostki funduszu, obejrzeć sprawozdania finansowe.
 • SEB TFI S.A.

  Fundusze inwestycyjne
  Strona zawiera aktualną ofertę SEB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. - opisy i statuty 5 funduszy SEB (także w formie plików do ściągnięcia), opis korzyści z uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania oraz w Programie Manager, codzienną wycenę jednostek uczestnictwa, wykresy oraz interaktywną mapę punktów sprzedaży. W każdy piątek publikowany jest komentarz giełdowy.


:: DWS Polska TFI S.A. ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.dws.com.pl


Opis:

Oryginalnie zaprojektowana strona przedstawia produkty, jakie w swojej ofercie posiada TFI DWS: Fundusz Zrównoważony, Papierów Dłużnych, Obligacji, Prywatyzacji, Rynku Pieniężnego, Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Plan Systematycznego Oszczędzania. Są na stronie także dane na temat założyciela funduszu, wycena jednostek udziałowych, możemy generować wykresy poszczególnych funduszy oraz zamówić otrzymywanie aktualnej wyceny jednostek pocztą elektroniczną.

Słowa kluczowe: