Podobne strony

 • Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Elblągu

  Adopcja, rodziny zastępcze
  Warmińsko-Mazurski Ośrodek przedstawia zasady swego funkcjonowania, historię oraz informacje dla chętnych do zaadoptowania dzieci (opisy sytuacji oraz cech i upodobań dzieci przeznaczonych do oddania rodzinom zastępczym)
 • Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie

  Adopcja, rodziny zastępcze
  Ośrodek pod wezwaniem Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała jest placówką niepubliczną mającą na celu zapobieganie sieroctwu społecznemu przez stworzenie każdemu dziecku możliwości rozwoju w najbardziej korzystnym środowisku rodzinnym: naturalnym - przez pomoc rodzinie biologicznej lub zastępczym - przez przygotowanie rodziny adopcyjnej; historia i statut Fundacji, informacje dla chętnych do wzięcia lub oddania dziecka do adopcji, także dla samotnych matek, sponsorów, omówienie problemu sieroctwa społecznego w Polsce
 • Ośrodek Rodzin Zastępczych

  Adopcja, rodziny zastępcze
  Ośrodek działający przy Misji Nadziei w Dąbrowie Górniczej ma na celu udzielanie wsparcia dla rodzin przyjmujących dzieci osamotnione, odrzucone i osierocone oraz wsparcia dla rodzin naturalnych, realizowane projekty, rekrutacja rodziców zastępczych, działalność informacyjno - propagatorska, prowadzenie Ośrodka Wspierania Rodzin (szczególnie ubogich i wielodzietnych)
 • Azyl u Majki

  Schroniska, hotele dla zwierząt
  Schronisko znajduje się na przedmieściach Rzeszowa. W małym domku Majki schronienie znajdują chore i porzucone psy i koty. Na stronie znajdziesz zdjęcia domowników azylu oraz zwierzaków, które już swój dom znalazły.
 • Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt

  Schroniska, hotele dla zwierząt
  Działalność stowarzyszenia obejmuje: organizację i prowadzenie społecznego przytuliska dla bezdomnych zwierząt Kundelek, udzielanie pomocy osobom opiekującym się bezdomnymi zwierzętami w domach przechodnich i w schroniskach nieformalnych, prowadzenie akcji uświadamiających w placówkach oświatowo-wychowawczych oraz współpracę z organami ścigania w przypadkach doniesień o znęcaniu się nad zwierzętami.


:: ChSPD "Misja Nadziei" ::

Opis:

Strona Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom poświęcona idei rodzicielstwa zastępczego w Polsce - wyższość rodziny (także zastępczej) nad sierocińcem, regulacje prawne, statut i cele Stowarzyszenia, aktualności, artykuły związane z sieroctwem, chorobami dzieci, działalnością opiekuńczą różnych instytucji (np. Ośrodek Rodzin Zastępczych w Dąbrowie Górniczej).

Słowa kluczowe: