Podobne strony

 • Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Wrocławskiego

  Biologia
  Strona przedstawia strukturę organizacyjną Instytutu (Zakłady: Biologii Komórki, Patologii Komórki, Biochemii Genetycznej, Lipidów i Liposomów), personel, organizowane corocznie seminaria i konferencje, Międzynarodowe Czasopismo Naukowe Cellular & Molecular Biology Letters - abstrakty dostępne on-line.
 • Wydzial Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej

  Fizyka
  Witryna opisująca Wydział, kierunki studiów, zasady naboru studentów, programy studiów, personel, działalność i publkacje poszczególnych katedr (Fizyki Ciała Stałego, Fizyki Teoretycznej i Matematycznej, Luminescencji i Oddziaływań Elektronowych, Równań Różniczkowych, Fizyki Molekularnej, Fizyki Zjawisk Elektronowych, Analizy Matematycznej i Numerycznej).
 • Wydział Fizyki UAM w Poznaniu

  Fizyka
  Prezentacja władz i struktury Wydziału oraz obserwatorium astronomicznego, a także mapka obrazująca rozmieszczenie budynków.
 • Wydział Fizyki UW

  Fizyka
  Wyłącznie anglojęzyczna strona prezentująca strukturę oraz władze Wydzialu, przebieg studiów, projekty naukowe, laboratoria, zasoby biblioteczne, zasady rekrutacji .
 • Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Fizyka
  Anglojęzyczna strona prezentująca działalność naukową Instytutu - seminaria, konferencje, badania prowadzona w poszczególnych zakładach (Fizyki Statystycznej, Teorii Cząstek, Teorii Pola, Teorii Względności i Astrofizyki, Zastosowań Metod Numerycznych, Matematyki Teoretycznej i Fizyki Informatycznej).


:: Instytut Fizyki UŚ ::

Opis:

Przedstawienie kierownictwa i struktury Instytutu, informacje o przebiegu studiów na kierunkach Fizyka i Geofizyka, ponadto publikacje, konferencje, badania realizowane przez poszczególne zakłady i cały Instytut (badania eksperymentalne własności fizycznych nadprzewodników wysokotemperaturowych, materiałów ferroelektrycznych i magnetycznych, cieczy, ciekłych kryształów i szkieł molekularnych oraz badania reakcji jądrowych i struktury jąder), udział pracowników w krajowych i międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych i technicznych .