Podobne strony

 • Muzeum Ewolucji PAN

  PAN
  Muzeum działające przy Instytucie Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk mieści wystawy prezentujące m.in. miejsce Ziemi w kosmosie, dynamikę planety i jej wpływ na ekosystem światowy, globalne cykle biogeochemiczne, obecną i przeszłą różnorodność biosfery, wybrane aspekty zoogeografii, dzieje życia, paleontologię kręgowców, zwłaszcza dinozaury z Pustyni Gobi, informacje o polskich stanowiskach paleontologicznych; wystawy - "Ewolucja na lądach", "Zwierzęta Ameryki Południowej", "Ziemia - czy ją znamy?" .
 • Instytut Budownictwa Wodnego PAN

  PAN
  Instytut Polskiej Akademii Nauk prezentuje prowadzone prace badawcze (hydrotechnika morska i śródlądowa, geotechnika i geomechanika, a także inżynieria środowiskowa), władze, pracowników naukowych i zakłady oraz laboratoria instytutowe.
 • Zakład Geomechaniki IBW PAN

  PAN
  Anglojęzyczna witryna Zakładu w strukturze Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk prezentuje jego personel, działalność edukacyjną (doktoraty) i wydawniczą, a także problematykę badań dotyczących fizycznych zjawisk związanych z ziemią, osiągnięcia, laboratoria badawcze.
 • Zakład Mechaniki Falowania i Dynamiki Budowli IBW PAN

  PAN
  Anglojęzyczne przedstawienie władz, personelu oraz zakresu działalności Zakładu w strukturze Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk; wyposażenie techniczne, laboratorium, tematyka badań - fale wodne, załamanie fal, wibracje wodne itp.
 • Zakład Mechaniki i Inżynierii Brzegów IBW PAN

  PAN
  Anglojęzyczna prezentacja Zakładu w strukturach Instytutu Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk - personel, działalność badawcza (hydrodynamika, ochrona terenów przybrzeżnych, inżynieria brzegów), projekty naukowo-badawcze realizowane z innymi placówkami, stacja badawcza Lubiatowo.


:: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.ibch.poznan.pl

Kategorie:

Opis:

Instytut w strukturze Polskiej Akademii Nauk prezentuje w języku angielskim swoją historię, działalność naukowo-badawczą (biologia molekularna, stereochemia, chemia bioorganiczna, kwasy nukleinowe; laboratoria, prowadzone studia magisterskie i doktoranckie, organizowane seminaria i konferencje.

Słowa kluczowe: