Podobne strony

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

  Nauki ekonomiczne
  Strona omawia aktualności i zasady rekrutacji na studia, strukturę uczelni (Katedra Nauk Ekonomicznych, Katedra Informatyki i Inżynierii Wiedzy, Katedra Nauk Prawnych), działalność dydaktyczną i naukową (z dziedziny prawa i administracji), publikacje i konferencje.
 • Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej

  Ochrona Środowiska
  Strona prezentująca historię i strukturę Wydziału (Instytut Inżynierii Środowiska, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery), organizowane konferencje, działające laboratoria, życie studenckie, publikacje naukowe, plany zajęć dla studentów.
 • Zakład Inżynierii i Sterowania Procesami Chemicznymi PRz

  Nauki ścisłe
  Witryna opisuje działalność dydaktyczną i naukową Katedry (m.in. z zakresu modelowania i przenoszenia skali w procesach rozdziału mieszanin wieloskładnikowych na drodze adsorpcji, chromatografii adsorpcyjnej oraz ekstrakcji w układzie ciecz-ciecz w aparatach kolumnowych i mieszalnikowo-odstojnikowych oraz wyodrębniania kwasów żółciowych z żółci zwierzęcej ich wykorzystania do produkcji leków), pracowników i ich dorobek naukowy, możliwą działalność usługową (dotyczy badań nad procesami wymiany masy i ciepła, obliczeń procesów i aparatów technologii przemysłu chemicznego i pokrewnych, opracowania programów komputerowych wspomagających obliczenia w inżynierii procesowej).
 • Wydział Inżynierii Lądowej PW

  Nauki ścisłe
  Prezentacja władz i struktury Wydziału (Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Instytut Dróg i Mostów, Instytut Technologii i Organizacji Prodkcji Budowlanej, Ośrodek Metod Komputerowych), aktualności, prowadzonych badań, przebiegu studiów magisterskich i inżynierskich z zakresu inżynierii lądowej.
 • Politechnika Krakowska

  Politechnika Krakowska
  Strona prezentuje bieżące wydarzenia i historię uczelni, informacje o wydziałach (Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Mechaniczny, Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego), jednostkach międzywydziałowych, działających organizacjach, kołach studenckich, organizacji studiów - także podyplomowych.


:: Politechnika Gdańska ::

Opis:

Witryna zawiera podstawowe informacje o uczelni, jej władzach, historii, strukturze (Wydziały: Architektury, Budownictwa Lądowego, Chemiczny, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Inżynierii Środowiska, Mechaniczny, Oceanotechniki i Okrętownictwa, Zarządzania i Ekonomii), jednostkach międzywydziałowych i pozawydziałowych, działalności uczelni (przebieg studiów, rekrutacja, badania, współpraca międzynarodowa), wydawnictwie uczelnianym, wydawnictwach informacyjnych.