Podobne strony

 • Kanał Informacyjny "III Sektor - Inicjatywy Obywatelskie

  Inne
  Kanał ten jest poświęcony wszelkim informacjom dotyczącym organizacji pozarządowych. W poszczególnych działach znajdziesz wiadomości na temat źródeł finansowania, podstaw prawnych działania NGO'sów, aktualnie organizowanych szkoleń, konferencji, publikacji wydawanych przez lub dla organizacji pozarządowych.
 • Katalog Pozarządowych Inicjatyw Ekologicznych w Polsce

  Serwisy informacyjne
  Katalog kilkuset organizacji, stowarzyszeń i programów związanych z ochroną środowiska, jak również baza danych o inwestycjach szkodliwych dla człowieka i środowiska.
 • Centrum Euro Info

  Unijne
  Projekt Euro Info Centres (EIC) powstał w Komisji Wspólnot Europejskich w 1986 roku, jako jeden z kluczowych elementów polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem było stworzenie narzędzi do komunikacji pomiędzy Komisją Europejską a małymi i średnimi firmami oraz udzielenie pomocy przedsiębiorcom pragnącym dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej. Na jego polskich stronach można znaleźć informacje o rodzajach udzielanego wsparcia, możliwości współpracy zagranicznej, dział poświęcony prawodawstwu UE, a także biuletyn informacyjny.
 • Stowarzyszenie "Dziedzictwo Karpat"

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona organizacji skupiającej młodych ludzi wywodzących się z różnych regionów i środowisk, których łączy fascynacja kulturą i przyrodą tego łańcucha gór. Zawiera informacje o stowarzyszeniu (ludzie, program, działalność), dostępna jest galeria prezentująca górskie krajobrazy oraz linki do instytucji prowadzących podobną działalność.
 • Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona organizacji, której misją jest wspieranie procesu inkubacji przedsiębiorczości poprzez zaspokajanie potrzeb tych, którzy doradzają i pomagają przedsiębiorcom w rozpoczęciu działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorstw i ich przetrwaniu na rynku. Zawiera statut stowarzyszenia, biuletyn informujący o jego działalności oraz program organizowanych konferencji.


:: Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego ::

Opis:

Witryna fundacji, której zakres działania obejmuje promocję gospodarczą regionu poprzez rozwój gospodarki rynkowej, idei zarządzania i planowania strategicznego oraz wspieranie przedsiębiorczości.