Podobne strony

 • Stowarzyszenie "Dziedzictwo Karpat"

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona organizacji skupiającej młodych ludzi wywodzących się z różnych regionów i środowisk, których łączy fascynacja kulturą i przyrodą tego łańcucha gór. Zawiera informacje o stowarzyszeniu (ludzie, program, działalność), dostępna jest galeria prezentująca górskie krajobrazy oraz linki do instytucji prowadzących podobną działalność.
 • Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Witryna fundacji, której zakres działania obejmuje promocję gospodarczą regionu poprzez rozwój gospodarki rynkowej, idei zarządzania i planowania strategicznego oraz wspieranie przedsiębiorczości.
 • Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona organizacji, której misją jest wspieranie procesu inkubacji przedsiębiorczości poprzez zaspokajanie potrzeb tych, którzy doradzają i pomagają przedsiębiorcom w rozpoczęciu działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorstw i ich przetrwaniu na rynku. Zawiera statut stowarzyszenia, biuletyn informujący o jego działalności oraz program organizowanych konferencji.
 • Stowarzyszenie "ZDANIE"

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona organizacji stawiającej sobie za cel zwiększenie wpływu obywateli na życie publiczne w takich dziedzinach jak: budowa społeczeństwa obywatelskiego, ochrona środowiska, samoorganizacja obywateli, edukacja młodzieży, ochrona praw człowieka, ożywienie gospodarcze regionu oraz wspieranie i rozbudzanie aktywności obywateli w dziedzinie kultury. Zawiera informacje o historii, obecnej działalności oraz najbliższych planach stowarzyszenia.
 • Uniwersyteckie Forum Innowacyjne

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona projektu mającego za zadanie jest skuteczne współdziałanie środowiska akademickiego i podmiotów gospodarczych w zakresie transferu innowacji. Zawiera kalendarium najważniejszych dla organizacji wydarzeń oraz ofertę forum skierowaną do firm.


:: Funacja Pomocy Młodziezy i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku" ::

Opis:

Strona organizacji skupiającej się na hipoterapii jako metody rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zamieszczono galerię zdjęć dokumentujących turnusy rehabilitacyjne oraz garść informacji o fundacji.