Podobne strony

 • Stacja Morska HEL Instytutu Oceanografii UG

  Szkoły morskie
  Adres i kontakt telefoniczny ze stacją na Helu.
 • Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie

  Szkoły morskie
  Przedstawienie władz, struktury i historii uczelni, zasady rekrutacji i przebieg studiów na Wydziale Nawigacyjnym (kierunki: Nawigacja i Transport) oraz Mechanicznym (kierunek mechanika i budowa maszyn); działalność usługowa w zakresie szkolenia ratowników morskich, doskonalenia kadry oficerskiej, basen; ponadto tematyczny zbiór linków.
 • Instytut Nauk o Morzu Uniwersytetu Szczecińskiego

  Szkoły morskie
  Strona przedstawia kierownictwo i pracowników Instytutu, strukturę i publikacje, prowadzone badania (współczesne zmiany klimatyczne w Polsce i rejonie Morza Bałtyckiego na tle zmian globalnych, teledetekcyjne badanie strefy brzegowej polskiego wybrzeża, struktura gospodarki morskiej regionu szczecińskiego, badania geologiczno-morfologiczne dna Zalewu Szczecińskiego), program studiów geograficznych, zasady rekutacji.
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

  Szkoły morskie
  Witryna uczelni kształcącej oficerów w zakresie nauk morskich wojskowych i technicznych i przygotowująca ich do służby na okrętach i w jednostkach Marynarki Wojennej; informacja o studiach wyższych, zawodowych, podyplomowych, doktoranckich (dziennych i zaocznych), historia uczelni oraz aktualności.


:: Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej ::

Opis:

Wyłącznie anglojęzyczna strona zawiera ogólne informacje o Wydziale, jego historii, studiach dziennych, zaocznych, wieczorowych.