Podobne strony

 • United Nations Economic Commission for Europe

  Organizacje światowe
  Strona organizacji założonej w 1947 roku będącej forum współdziałania państw Ameryki Północnej, Wschodniej i Zachodniej Europy oraz Azji Środkowej w celu wypracowania skutecznych narzędzi wspóldziałania ekonomicznego. Zamieszczono informacje o podejmowanych działaniach, które oscylują wokół takich tematów jak: ochrona środowiska, transport, statystyka, analizy ekonomiczne, a także kalendarium z życia instytucji.[ang]
 • Economic Commission for Latin America and the Caribbean

  Organizacje światowe
  Anglojęzyczna strona organizacji skupiającej państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów mającej za zadanie między innymi: zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o rozwoju gospodarczym regionu, planowanie i organizowanie działań mających na celu wzrost gospodarek podmiotów zrzeszonych we współpracy z innymi instytucjami międzynarodowymi. Zamieszczono raporty, analizy i statystyki dokumentujące sytuację w regionie.
 • United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

  Organizacje światowe
  Anglojęzyczna strona organizacji działającej na rzecz rozwoju gospodarczego (przemysł, transport, komunikacja), wolnego handlu, rozwoju spolecznego (edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, ochrona środowiska) na obszarze Azji i Pacyfiku. Zamieszczno informacje o realizowanych programach, analizy polityczne i ekonomiczne oraz statystyki.


:: Economic and Social Commission for Western Asia ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.escwa.org.lb/


Opis:

Strona regionalnej agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych mającej za zadanie współdziałanie na rzecz współmiernego rozwoju gospodarczego i społecznego państw Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej. Zamieszczono praktyczne informacje o krajach - członkach forum oraz bibliotekę z raportami, publikacjami i analizami tworzonymi przez instytucję.