Podobne strony

 • Wydział Leśny SGGW

  Leśnictwo
  Witryna przedstawia strukturę i władze Wydziału, główne kierunki badawcze (tematyka hodowli drzew, flory i fauny leśnej, zanieczyszczenia środowiska, zagospodarowania obszarów leśnych); historia Wydziału, nowinki.
 • Katedra Produkcyjności Lasu SGGW

  Leśnictwo
  Witryna zawiera skład osobowy Katedry, jej historię, słownik dendrometrii, informacje dla studentów i magistrantów, programy ćwiczeń terenowych i kameralnych (Statystyka, Dendrometria, Nauka o produkcyjności lasu).
 • Galeria iglaków

  Lasy, przemysł drzewny
  Galeria różnych drzew iglastych - opisy i zdjecia.Można tu znaleźć sosnę , kosodrzewinę, świerk, modrzew, cis i jałowiec.
 • ekoBrass

  Szkółki drzew i krzewów
  Firma prowadzi szkółkę drzew i krzewów ozdobnych, zajmuje się też rekultywacją i budową terenów zielonych.
 • Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej SGGW

  Lasy, przemysł drzewny
  Witryna Centrum kształcącego kadry dla Lasów Państwowych, propagującego edukację przyrodniczo - leśną społeczeństwa, prowadzącego współpracę edukacyjną na wszystkich poziomach szkolnictwa; aktualia, własne wydawnictwa i publikacje.


:: Słownik polsko - łaciński ::

Opis:

Polsko - łaciński słownik nazw roślin. Głównym celem powstania tego słownika była chęć pomocy zapalonym ogrodnikom w zapamiętaniu i opanowaniu nazw łacińskich roślin. Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, że rośliny zostały podzielone na: drzewa i krzewy liściaste, drzewa i krzewy iglaste, kwiaty jednoroczne, kwiaty dwuletnie i byliny.