Podobne strony

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona organizacji, dla której podstawowym celem jest wspieranie odbudowy samorządu terytorialnego jako podstawowej formy demokracji. Zamieszczono przydatne (szczególnie dla gmin) wiadomości na temat budowy strategii rozwoju gminy, optymalizacji pracy urzędu; informacje z zakresu integracji europejskiej oraz dane dotyczące organizowanych szkoleń i konferencji.
 • Suwałki

  Urzędy miast i gmin
  Na stronie powstałej dzięki staraniom Zarządu Miasta i finansowemu wsparciu Unii Europejskiej, realizowanemu w ramach Programu Małych Grantów PHARE można zapoznać się ze strukturą urzędów, składem władz miejskich, dokumentacją urzędową. Zamieszczono także informacje na temat miejscowego przemysłu, wydarzeń kulturalnych, integracji z UE oraz podręczny informator z niezbędnymi adresami i telefonami.
 • AEGEE Gliwice/Zabrze

  Młodzieżowe org. europejskie
  Strona gliwicko-zabrzańskiego koła Europejskiego Forum Studentów (Association des Etats Generaux des Etudiants de l'Europe), organizacji promującej idee zjednoczonej Europy na gruncie swego rodzaju personalnej sieci zaprzyjaźnionych osób, rozciągniętej na całym obszarze kontynentu. Zamieszczono informacje o bieżącej działalności, fotoreportaże z konferencji i imprez wyjazdowych, a także kalendarz imprez w nowym roku akademickim.
 • Unia Europejskich Federalistów - Polska

  Unijne
  Strona stowarzyszenia, którego celem jest promowanie idei federalizmu oraz rozwijania szerokich kontaktów między ludźmi reprezentującymi wszystkie narody Europy, usuwanie istniejących barier i uprzedzeń na rzecz integracji europejskiej poprzez działania w sferze informacji, kultury i oświaty, kontaktów zawodowych, społecznych i politycznych, szerzenie idei tolerancji i poszanowania odrębności i dorobku każdego narodu. Można tutaj znaleźć krótki rys historyczny Unii Europejskiej, informacje o programach planowanych jak i tych już zrealizowanych.
 • AEGEE-Łódź

  Młodzieżowe org. europejskie
  Strona niezależnego politycznie stowarzyszenia, które za cel stawia sobie promowanie idei europejskiej, demokratycznej współpracy i tolerancji w środowisku akademickim. Zamieszczono tu informacje o realizowanych działaniach, najbliższych planach, a także adresy polskich i zagranicznych AEGEE.


:: Centrum Informacji Europejskiej UKIE ::

Opis:

Serwis informacyjny, dotyczący procesu integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską, stworzony przez Centrum Informacji Europejskiej w Departamencie Informacji i Kształcenia Europejskiego Urzędu Komitetu Integracji. Można tutaj znaleźć dokumenty, opracowania, raporty, akty prawne związane z wstąpieniem Polski w struktury europejskie. Zamieszczono informacje na temat programów pomocowych UE oraz przewodnik tematyczny, który wyjaśni każdemu zainteresowanemu wątpliwości związane ze kwestią społecznych skutków integracji.