Podobne strony

 • Polska Statystyka Publiczna

  Statystyka państwowa
  Na stronie można znaleźć informacje o polskim systemie statystycznym (programy badań, charakterystyka rejestrów, obsługa prasowa), zlokalizowanych w całym kraju 16 urzędach udostępniających dane wojewódzkie. Jest serwis statystyczny prezentujący dane ogólnopolskie m.in. obwieszczenia i komunikaty Prezesa GUS, gorące dane wraz z rocznym harmonogramem (wyniki wstępne, monitoringi). Zamieszczono także wykaz publikacji urzędu.
 • Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

  Statystyka państwowa
  Korzystając z tej strony mamy okazję zapoznać się ze strukturą urzędu, rejestrami, klasyfikacjami i nomenklaturami oraz działalnością wydawniczą instytucji. Zamieszczono także dane opisujące województwo i jego powiaty.
 • Urząd Statystyczny w Poznaniu

  Statystyka państwowa
  Strona zawiera informacje o działalności instytucji (organizacja, statut, rejestry, udostępnianie danych, wydawnictwa). Zamieszczono dane statystyczne prezentujące wskaźniki osiągane przez województwo wielkopolskie.
 • Urząd Statystyczny w Białymstoku

  Statystyka państwowa
  Na stronie można znaleźć informacje dotyczące struktury urzędu, rejestrów przez niego prowadzonych, udostępniania danych oraz podstawowe wskaźniki charakteryzujące województwo.
 • Urząd Statystyczny w Olsztynie

  Statystyka państwowa
  Na stronie zamieszczono informacje dotyczące rejestrowania podmiotów gospodarczych, struktury organizacyjnej urzędu, prowadzonej przez niego polityce informacyjnej. Jest także dział z danymi statystycznymi opisującymi województwo.


:: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy ::

Opis:

Jeżeli chcesz wiedzieć jak nazywa się najbardziej wysunięta na północ miejscowość województwa kujawsko-pomorskiego lub pragniesz zaczerpnąć danych o produkcji przemysłowej na tym terenie odwiedź tę stronę. Znajdziesz tutaj dużo informacji o urzędzie, zakresie spraw przez niego prowadzonych, a także dużo innych danych charakteryzujących obszar jego działania.