Podobne strony

  • Brodnica Online

    Kujawy
    Witryna grupująca strony miasta, gminy i powiatu brodnickiego. Można tutaj także znaleźć informacje o firmie administrującej tymi stronami.


:: Powiat brodnicki ::

Opis:

Strona powiatu, na terenie którego znajduje się Pojezierze Brodnickie, stanowiące część Pojezierza Mazurskiego oraz Dolina Drwęcy. Zamieszczono informacje o jego władzach, walorach turystycznych regionu, a także krótką charakterystykę miejscowego przemysłu.