Podobne strony

  • Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu

    Inne
    Prezentacja kadry naukowej Wydziału, jego historii, osiągnięć naukowych, aktualności, struktury (Instytut Archeologii i Etnologii, Instytut Historii i Archwistyki, Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Katedra Historii Sztuki i Kultury), rekrutacji i przebiegu studiów na kierunkach: Historia, Stosunki międzynarodowe, Archeologia, Etnologia .
  • Archiwistyka

    Inne
    Strona poświęcona zagadnieniom archiwizacji opartym na doświadczeniach zawodowych archiwisty. Znajdziesz tu informacje z dziedziny prawa archiwalnego, praktyki archiwistycznej oraz zastosowaniu informatyki w archiwistyce.


:: Archeion ::

Nasza ocena:
Adres: http://archiwa.gov.pl/archeion

Kategorie:

Opis:

Ogólnopolskie czasopismo naukowe ukazujące się od 1926 r. poświęcone zagadnieniom archiwalnym (archiwistyce i archiwoznawstwu). Ukazuje się dwa razy rocznie.

Słowa kluczowe: