Podobne strony

 • Słyszę - Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce

  Programy, akcje, kampanie
  Program Opieki opracowany w ramach zadań polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia koordynowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, wdrażany w ramach kontraktu wytypowanych ośrodków z Mazowiecką Regionalną Kasą Chorych; na stronie multimedialny system badania słuchu "SŁYSZĘ..." - badanie oparte na automatycznej analizie ankiety, audiometrycznej próbie tonowej oraz testowaniu zrozumiałości mowy w szumie.
 • Polski Związek Głuchych

  Stow. dla niepełnosprawnych
  Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych. Pomoc ta obejmuje diagnozę i rehabilitację: słuchu i mowy, rozwoju intelektualnego i psychicznego. Stowarzyszenie poza tym: szkoli i przygotowuje rodziców i opiekunów do samodzielnej pracy rehabilitacyjnej z dzieckiem, organizuje turnusy rehabilitacyjne, prowadzi bank aparatów słuchowych, wypożyczając je podopiecznym na czas oczekiwania na własny aparat oraz prowadzi wiele innych działań.
 • Geers - Akustyka Słuchu

  Upośledzenia słuchu
  Strona filii, która jest przedstawicielem niemieckiej firmy Geers zajmującej się badaniami słuchu i sprzedażą aparatów słuchowych. Możesz tu zapoznać się z ofertą, nowościami, publikacjami oraz dokonać zamówienia w sklepie internetowym.
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących

  Upośledzenia słuchu
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabo słyszących Nr 1 w Lublińcu przedstawia swoją dyrekcję, uczniów, kadrę nauczycielską, szkoły - podstawowa, zawodowa, gimnazjum i technikum; historia, lokalizacja i aktualności z życia Ośrodka i jego pensjonariuszy.
 • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

  Upośledzenia słuchu
  Poznański Ośrodek im. Józefa Sikorskiego prezentuje swoją historię, strukturę, osobę patrona, prowadzone kształcenia - szkoła zawodowa (zawody - kucharz, krawiec, komputerowy składacz tekstu), technikum odzieżowe; zajęcia pozalekcyjne, współpraca z zagranicą, baza noclegowa.


:: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu ::

Opis:

IFPS prezentuje swoją historię, władze i strukturę, a także działalność - m.in. prowadzenie badań naukowych oraz prac usługowo-badawczych i przygotowywanie ekspertyz w zakresie: morfologii i fizjologii słuchu, fizjologii i patologii narządu słuchu i równowagi, wdrażanie współczesnych metod leczenia różnych uszkodzeń słuchu i całkowitej głuchoty, wytwarzanie specjalistycznej aparatury i urządzeń oraz współpraca z innymi instytucjami w tym zakresie w kraju i za granicą; na stronie także fotografie, Internetowa Baza Danych Osób Niedosłyszących i Niesłyszących - informacje o 3628 pacjentach.