Podobne strony

 • Ruch Światło - Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej

  Ruchy katolickie
  Na stronie ruchu religijnego: poszczególnych stany życia uczestniczące w Ruchu, informacje o osobach odpowiedzialnych za Ruch w diecezji, wspólnotach parafialnych oraz ich adresy i możliwości kontaktu z nimi, inicjatywy Ruchu, aktualności i ogłoszenia - kalendarium diecezjalne Ruchu oraz bieżące wiadomości i zapowiedzi wydarzeń.
 • Ruch Światło-Życie Diecezji Warmińskiej

  Ruchy katolickie
  Podstawowe dokumenty Ruchu Światło-Życie, opracowania, diakonie (Liturgiczna, Życia, Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Ewangelizacji), świadectwa uczestników rekolekcji oazowych, zdjęcia z Krościenka, grafika oazowa i wiersze księdza Franciszka Blachnickiego i nie tylko.
 • Ruch Nowego Życia

  Ruchy katolickie
  Ruch Nowego Życia stanowi polską część Campus Crusade for Christ International, organizacji zrzeszającej chrześcijan z różnych kościołów, szczególnie zaangażowanych w misję ewangelizacji. Cele Ruchu, to: Zdobywanie ludzi dla Jezusa Chrystusa, stwarzanie wszystkim możliwie wielu okazji do usłyszenia prostego przesłania ewangelii o zbawieniu przez wiarę w Jezusa, budowanie w wierze osób, które świadomie zaufały Chrystusowi, poprzez przekazywanie im biblijnych zasad prowadzenia życia chrześcijańskiego i szkolenie w tym, jak mogą przekazywać te zasady innym oraz posyłanie chrześcijan oddanych misjom do nowych miejsc i środowisk.
 • Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa

  Prasa chrześcijańska
  Strona Niezależnego Miesięcznika Religijnego wydawanego przez Świecki Ruch Misyjny "Epifania". Poświęca ono swoje łamy tematom biblijnym przedstawiającym Jezusa - Zbawiciela całej ludzkości. Bieżący i archiwalne numery pisma można na stronie przeglądać w formacie pdf.
 • Styl myślenia

  Ks. J. Tischner
  Przemyślenia ks. Józefa Tischnera na temat encykliki "Veritatis splendor.


:: Świecki Ruch Misyjny Epifania ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.republika.pl/epifania

Kategorie:

Opis:

Świecki Ruch Misyjny powstał w 1920 r, jest światowym, niezależnym, niesekciarskim i nie obliczonym na zysk ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i orientacji z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Na stronie ŚRM możesz się zapoznać z traktatami, broszurami i Sztandarem Biblijnym wydawanymi przez ŚRM w różnych krajach świata.