Podobne strony

 • Dariusz Nowak

  Strony artystów
  Artysta grafik, ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Wydział Grafiki w Katowicach. Strona zawiera informacje o wystawach oraz wirtualną galerię prac.
 • Towarzystwo Humanistyczne

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Witryna organizacji powstałej w czerwcu 1991 roku, by upowszechniać wartości i przekonania takie jak: wolność wewnętrzna i zewnętrzna człowieka, potrzeba wzajemnego szacunku, równość i wartość każdej osoby niezależnie od płci, rasy, narodowości, religii i światopoglądu co w praktyce oznacza przede wszystkim działanie na rzecz rozszerzenia zakresu i rzeczywistej realizacji praw i wolności w Polsce i na świecie. Zamieszczono artykuły i felietony podejmujące temat roli i zakresie humanizmu w dzisiejszych czasach, aborcji, eutanazji, roli kobiet w Kościele; informacje o inicjatywach podejmowanych przez towarzystwo.
 • Neutrum - Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona organizacji, działającej na rzecz państwa gwarantującego: wolność od nakazów religijnych i ideologicznych, rozdział kościoła od państwa, równość wszystkich obywateli bez względu na wyznawaną religię bądź światopogląd. Zawiera informacje o bieżącej działalności oraz artykuły dotykające takich tematów jak aborcja czy antyklerykalizm.
 • Colour.of.pl

  C
  Autor strony prezentuje tu swoje antyrasistowskie i antyklerykalne poglądy. Przedstawia (poparte konkretnymi przykładami) dowody na to, jak Polska rzeczywistość zbliża się do średniowiecza. Dodatkowo znajdziesz tu erotyczne zdjęcia kobiet.
 • Radykalna Akcja Antykościelna

  Wystąpienia antykościelne
  Strona zawiera treści, które mogą urazić uczucia religijne wierzących i praktykujących katolików. Między innymi porusza tematy związane z ustawą o pornografii.


:: Humanizm w Polsce ::

Opis:

Strony poświęcone walce o poszanowanie praw człowieka w Polsce i na świecie, a także zawierające publikacje filozofów (m.in. Russell) o wymowie antyklerykalnej i agnostycznej.