Podobne strony

 • Centrum Euro Info

  Unijne
  Projekt Euro Info Centres (EIC) powstał w Komisji Wspólnot Europejskich w 1986 roku, jako jeden z kluczowych elementów polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem było stworzenie narzędzi do komunikacji pomiędzy Komisją Europejską a małymi i średnimi firmami oraz udzielenie pomocy przedsiębiorcom pragnącym dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej. Na jego polskich stronach można znaleźć informacje o rodzajach udzielanego wsparcia, możliwości współpracy zagranicznej, dział poświęcony prawodawstwu UE, a także biuletyn informacyjny.
 • Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Witryna fundacji, której zakres działania obejmuje promocję gospodarczą regionu poprzez rozwój gospodarki rynkowej, idei zarządzania i planowania strategicznego oraz wspieranie przedsiębiorczości.
 • Strona Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Witryna niezależnej, apolitycznej, niedochodowej i nie prowadzącej działalności gospodarczej instytucji, której celem jest umożliwianie wszystkim podmiotom swobodnego dostępu do informacji o działaniach organizacji pozarządowych. Zawiera materiały dotyczące działania (kalendatium imprez, baza danych, programy, statystyki) organizacji non-profit.
 • Centrum Wolontariatu

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona zawiera informacje o działaniach podejmowanych przez młodych ludzi chcących bezinteresownie nieść pomoc potrzebującym z województwa świętokrzyskiego.
 • Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu w Krakowie"

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona prezentująca projekt usługowy dla organizacji samorządowych instytucji oraz wszystkich osób, które chcą świadczyć nieodpłatną pracę na rzecz innych. Zawiera historię stowarzyszenia oraz wzory umów i wykaz możliwych do podjęcia działalności dla wolontariuszy.


:: Fundusz Przedsiębiorczości ::

Opis:

Fundusz Przedsiębiorczości jest funduszem kredytowym dla małych przedsiębiorstw. Celem Funduszu jest umożliwienie skorzystania z taniego kredytu przedsiębiorcom posiadającym ograniczone zasoby finansowe. Głównym zadaniem Funduszu jest samo zatrudnienie, tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost produkcji i usług dla mieszkańców Żar. Na stronie znajdziesz cele Funduszu i warunki uzyskania kredytu.