Podobne strony

 • Department of Theoretical Metallurgy and Metallurgical Engineering

  Nauki ścisłe
  Dwujęzyczna (angielski +polski) strona przedstawia działalność dydaktyczną i naukowo - badawczą Katedry Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych, regulamin studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, problematykę studiów, zawiera materiały do zajęć dla studentów.
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej

  Nauki ścisłe
  Strona zawiera informacje o Wydziale, rekrutacji na studia dzienne i zaoczne, działalności i składach osobowych poszczególnych katedr, dorobku naukowym Wydziału.
 • Instytut Metalurgii Żelaza

  Placówki, instytuty itp.
  Gliwicki Instytut im. St. Staszica stanowi zaplecze naukowo-badawcze dla polskiego hutnictwa żelaza, jego prace obejmują technologie hutnicze, poczynając od przeróbki i kończąc na gotowych wyrobach, dobór stali oraz opracowania strategiczne dla potrzeb hutnictwa; struktura organizacyjna, władze, baza danych naukowo-technicznych.
 • Instytut Metali Nieżelaznych

  Placówki, instytuty itp.
  Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach (IMN) stanowi główny ośrodek badawczo-rozwojowy polskiego przemysłu metali nieżelaznych; działalność Instytutu obejmuje zakres od badań podstawowych technologiczno-aplikacyjnych, po działalność innowacyjno-wdrożeniową, produkcyjną, usługową oraz ekspertyzową; struktura, władze, wyposażenie badawcze, osiągnięci - patenty i wdrożenia, oferta ekspertyz, badań, wyrobów, baza danych on-line "Metale nieżelazne".
 • ABB Sp. z o.o.

  Budownictwo przemysłowe
  ABB wytwarza konstrukcje metalowe i urządzenia dla energetyki, transportu, budownictwa. Montuje w wybranych gałęziach przemysłu urządzenia do wytwarzania energii, wielkogabarytowe odlewy oraz obiekty "pod klucz". Strona przedstawia strukturę konsorcjum, najważniejsze zakłady składowe z ich własnymi witrynami, skrótowo prezentuje działalność firmy w Polsce oraz jej dbałość o kwalifikacje pracowników i jakość produkcji.


:: Hz Zakład Metalurgiczny "Stal-Odlew" ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.hzstalodlew.pl

Kategorie:

Opis:

Strona zakładu metalurgicznego. Znajdziesz tu historię zakładu oraz dane dotyczące produkcji odlewniczej, kuźni oraz stalowni.