Podobne strony

 • Wydział Ekonomiczno - Rolniczy SGGW

  Nauki rolnicze
  Przedstawienie kadry naukowej, struktury Wydziału, publikacji pracowników, działalności naukowo - badawczej (gospodarka rolna i żywnościowa, interwencjonizm państwa i inne), konferencji i seminariów naukowych, działalności Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej.
 • Ośrodek Myśli Politycznej

  Unijne
  Strona stowarzyszenia zajmującego się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycznej i stosunków międzynarodowych. Jest również miejscem publicznej debaty nad zagadnieniami związanymi z polską doktryną państwową, w tym zwłaszcza nad problematyką ustroju państwa polskiego, polityką zagraniczną oraz integracją z Unią Europejską. Zawiera informacje o członkach i władzach, działalności publicystycznej i wydawniczej, a także realizowanych programach i przeprowadzonych konferencjach.
 • Integracja europejska

  Unijne
  Serwis informacyjny poświęcony różnym płaszczyznom integracji ze strukturami europejskimi, akcentujący rolę Kościoła Katolickiego oraz jego pozycję w Unii Europejskiej (m.in. wypowiedzi Jana Pawła II, dokumenty, opinie). Zamieszczono również informacje dotyczące historii wspólnoty (traktaty, instytucje) jak również o postępach negocjacji prowadzonych przez rząd.
 • Koło Naukowe Studiów Europejskich

  Nauki społeczne
  Koło Naukowe Studiów Europejskich - Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Znajdziesz tu kompletne informacje o działalności Koła, łącznie z terminami spotkań, listą członków, informacjami na temat wyjazdów itp.
 • Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

  Unijne
  Strona uniwersyteckiej jednostki zajmującej się problematyką europejską, a szczególnie procesem integracji. Poznasz tu historię Centrum, dowiesz się jakie badania prowadzi i z kim z zagranicy współpracuje oraz przejrzysz informacje o uczelniach na których można studiować kierunki "europejskie".


:: Biuro Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej ::

Opis:

Strona Biura Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej przy Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie podejmuje zagadnienie Polskiej drogi do Unii i problemów z tym związanych. Znajdziesz tu m.in. abc UE, czyli czym to się właściwie je?