Podobne strony

 • Studenckie Koło Naukowe Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego

  Koła naukowe
  Strona prezentuje przedmiot zainteresowania Koła (pieniądz, polityka monetarna, e-banking, e-commerce, plastikowy pieniądz"), organizowane w związku z tym konferencje i seminaria, projekty związane z konsultingiem i zarządzaniem finansami.
 • Studenckie Koło Naukowe Bankowości przy AE w Poznaniu

  Koła naukowe
  Witryna przedstawia organizowany corocznie przez SKNB Miesiąc Bankowości (przy współudziale Studenckiego Koła Naukowego Marketingu) - spotkania, dyskusje, odczyty.
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

  Uczelnie niepubliczne
  Strona niepaństwowej uczelni prowadzącej studia dzienne, zaoczne, wieczorowe, inżynierskie, uzupełniające na kierunkach: Zarządzanie i Marketing, Pedagogika, Filologia Polska, Informatyka i Grafika; omówienie rekrutacji studentów, specyfiki studiów na poszczególnych kierunkach i specjalizacjach.
 • Studium Języków Obcych AGH w Krakowie

  Filologie
  Prezentacja struktury Studium oraz personelu poszczególnych zespołów językowych (język angielski, niemiecki, rosyjski, romańskie), rozkłady zajęć i wymagania na poszczególnych poziomach, informacje o naborze, egzaminach dla pracowników i studentów; dostępny on-line słownik informatyczny angielsko-polski.
 • Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu

  Prawo
  Strona opisuje władze i historię oraz strukturę organizacyjną Wydziału, przebieg studiów na kierunkach Prawo oraz Administracja (specjalności - administracja państwowa i samorządowa), studiów podyplomowych z zakresu prawa bankowego i bankowości, prawa europejskiego, prawa handlowego, prawa podatkowego, skarbowości.


:: Bielska Szkoła Menedżerów ::

Opis:

BSM jest szkołą społeczną o uprawnieniach szkół publicznych, oferującą możliwość kształcenia w liceum ogólnokształcącym oraz policealnym studium zawodowym.