Podobne strony

  • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

    ASP
    Ideą programu kształcenia Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, jest kształcenie alternatywne, określające możliwość wyboru przez młodzież kierunku, specjalności oraz czasokresu kształcenia, odpowiadającemu zainteresowaniom, predyspozycjom oraz możliwościom finansowym. Na stronie znajdziesz szczegóły dotyczące szkoły, ofertę edukacyjną oraz zasady rekrutacji.


:: Strona główna Wydziału Form Przemysłowych ::

Opis:

WFP specjalizuje się w zakresie projektowania produktów powszechnego użytku, opakowań, środków produkcji, badań ergonomicznych, architektury wnętrz i grafiki reklamowej. Na stronie znajdziesz informacje na temat organizacji wydziału, prac, osiągnięć oraz nagród zdobytych przez studentów łódzkiej ASP.