Podobne strony

 • Centrum im. Adama Smitha

  Org. społeczno-polityczne
  Centrum im. Adama Smitha - Fundacja Akcji Gospodarczej. Na stronie aktualności, projekty i inicjatywy.
 • Amnesty International Polska

  Org. społeczno-polityczne
  Amnesty International - Światowy ruch na rzecz obrony uniwersalnych praw człowieka. Informacje o działalności, o przeprowadzanych akcjach itp.
 • Fundacja Polsko - Niemieckie Pojednanie

  Org. społeczno-polityczne
  Na stronie można znaleźć informacje przydatne osobom poszkodowanym przez III Rzeszę, można tu przeczytać teksty ustaw: niemiecką i austriacką, historię rokowań, informacje dotyczące fundacji i świadczeń, które będą wypłacane przez fundację w zwiazku z ratyfikowanymi przez parlamenty Niemiec i Austrii ustawami. Ponadto znajdziesz tu adresy instytucji pomocnych w poszukiwaniu dokumentacji pracy przymusowej, informacje gdzie składać dokumenty, kto jest uprawniony do otrzymania pomocy i jakie należy przygotować dokumenty potwierdzające represje oraz numery infolinii. Strona w językach: polskim, niemieckim i angielskim.
 • Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

  Org. społeczno-polityczne
  Na stronie PKPP znajdziesz m.in. manifest kapitalistyczny, w którym przedsiębiorcy domagają się niższych podatków oraz kosztów pracy, gwarancji socjalnych, stabilnego prawa i ograniczenia korupcji urzędników.
 • Akcja Katolicka w Polsce

  Org. społeczno-polityczne
  Strona organizacji będącej strukturą religijną, której zasadniczym celem jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. Można tutaj znaleźć informacje jej historii, strukturze, podejmowanej działalności, a także biuletyn z najświeższymi wiadomościami z życia akcji.


:: Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Monachium ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.dpgm.de


Opis:

Towarzystwo Niemiecko-Polskie w Monachium (TNPM) jest otwartym forum, którego celem jest pielęgnacja stosunków niemiecko-polskich. Pragnie ono być miejscem kontaktów i informacji o zagadnieniach interesesujących Niemców i Polaków.