Podobne strony

 • Prace matematyczne

  Inne
  Na stronie znajdziesz pracę magisterską pt. "Selektory kierunkowo ciągłe odwzorowań półciągłych z dołu", oraz pracę konkursową "Uogólnienie pojęcia granicy".
 • Matematyka 2001

  Inne
  Matematyka w zreformowanej szkole, podręczniki, książki opisujące sposoby oceniania.
 • Marek Bodnar

  Inne
  Na stronie autor zamieszcza informacje o swojej pracy dydaktycznej i naukowej, w tym głównie o badaniach naukowych z zakresu modelowania matematyki w biologii i medycynie. Strona także w języku angielskim.
 • Elipsa, parabola, hiperbola

  Inne
  Strona dla miłośników matematyki. Jeśli tu zajrzysz to nie straszne ci będą równania, wykresy i rozważania teoretyczne o elipsie, paraboli i hiperboli. Możesz tu również eksperymentować wstawiając swoje dane do równania krzywej i oglądać efekty tych operacji na wykresie.
 • Panopticum

  Inne
  Strona, na której znajdziesz trochę wiadomości z matematyki - elipsa, parabola, hiperbola, a także z fizyki - od Newtona do teorii strun. Ponadto DHTML - wykresy funkcji, demonstracja ruchu w polu grawitacyjnym, szachy - ilość wariantów, totolotek - co skreślić oraz internet, czyli jak zarobić.


:: Katedra Logiki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu ::

Opis:

Tutaj można zaznajomoć się z historią Katedry, poszczególnymi pracownikami oraz aktywnością naukowo - badawczą.