Podobne strony

 • Strona domowa WSO-TK

  Uczelnie wojskowe
  Strona Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. Na stronie informacje o uczelni, informacje dla kandydatów , historia i aktualności.
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

  Uczelnie wojskowe
  Strona jednej z największych uczelni technicznych w kraju przedstawia ogół informacji dla kandydatów na studia i studentów (bez munduru). Uczelnia oferuje studia na wydziałach: mechanicznym, cybernetyki, uzbrojenia i lotnictwa oraz inżynierii chemii i fizyki.
 • Wydział Wojsk Lotniczych i OP Akademii Obrony Narodowej

  Uczelnie wojskowe
  Strona wydziału powołanego do samodzielnego organizowania i prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i naukowej oraz podnoszenia kwalifikacji naukowych w grupie nauk wojskowych, zwłaszcza w sztuce operacyjnej, taktyce, dowodzeniu, logistyce i szkoleniu sił powietrznych. Zamieszczono informacje o władzach wydziału, prowadzonych badaniach naukowych, a także informator dla kandydatów na studia.
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

  Uczelnie wojskowe
  Akademia jest wielowydziałową uczelnią dowódczo-sztabową. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi uczelni są wydziały, prowadzące studia w następujących głównych kierunkach: taktyki i sztuki operacyjnej wojsk lądowych, taktyki i sztuki operacyjnej wojsk lotniczych i obrony powietrznej, strategiczno-obronnym i polityki bezpieczeństwa narodowego. Ponadto wydziały organizują i prowadzą studia podyplomowe oraz kursy specjalistyczne. Na stronie są dostępne szczegółowe informacje na temat organizacji i struktury studiów, programu nauczania, zasad przjęć oraz szereg aktualności z życia wojskowego.
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

  Uczelnie wojskowe
  Na stronie zamieszczone są wiadomości o uczelni, informacje dla kandydatów, historia oraz aktualności.


:: Wyższa Szkoła Oficerska we Wrocławiu ::

Opis:

Strona szkoły oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki, z której zapoznasz się z bogatą historią uczelni, planem kształcenia, wydziałami oraz kadrą dydaktyczną. Duży dział poświęcony jest uczelnianej bibliotece.