Podobne strony

 • Almanach Polskich Pozarządowych Organizacji Proeuropejskich

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Serwis stworzony przez fundację im. Roberta Schumana zawierający informacje o organizacjach działających na rzecz zbliżenia ze strukturami europejskimi.
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona organizacji, dla której podstawowym celem jest wspieranie odbudowy samorządu terytorialnego jako podstawowej formy demokracji. Zamieszczono przydatne (szczególnie dla gmin) wiadomości na temat budowy strategii rozwoju gminy, optymalizacji pracy urzędu; informacje z zakresu integracji europejskiej oraz dane dotyczące organizowanych szkoleń i konferencji.
 • Serwis Internetowy Polskiej Rady Ruchu Europejskiego

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Witryna organizacji, której głównym celem jest działanie na rzecz integracji europejskiej, przy pełnym respektowaniu praw człowieka i ładu demokratycznego oraz odmiennych tożsamości kulturowych w różnych środowiskach społecznych i politycznych oraz w różnych regionach. Zamieszczono informacje o realizowanych działaniach i członach stowarzyszenia.
 • Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich w Warszawie

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona organizacji będącej centrum informacji i refleksji nad etycznym wymiarem procesu jednoczenia się Europy. Zawiera opis działalności statutowej, wydawniczej, realizowanych programów oraz biuletyn traktujący o integracji europejskiej.
 • Forum Proeuropejskich Organizacji Młodzieżowych

  Inicjatywy społ.-polityczne
  Strona związku, którego głównymi celami są: prezentacja wspólnego stanowiska organizacji młodzieżowych w kwestiach dotyczących dochodzenia Polski do członkostwa w Unii Europejskiej oraz całości procesu integracyjnego oraz wymiana informacji i wzajemne wsparcie działań poszczególnych organizacji, a także koordynacja wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć. Można tutaj znaleźć informacje o organizacji, jej członkach, programach spotkań i działalności grup roboczych.


:: Europejskie Forum Studentow - AEGEE Warszawa ::

Opis:

Strona warszawskiego oddziału stowarzyszenia, którego podstawowym celem jest promocja idei zjednoczonej Europy w społeczeństwie. Jeśli chcesz np. dowiedzieć się jak zostać jej członkiem, poznać skład władz, dowiedzieć się co to jest program "Leonardo Da Vinci" oraz poznać projekty aktualne i już zrealizowane - zajrzyj na stronę.