Podobne strony

 • Ekoinfo.pl

  Serwisy informacyjne
  Jest to serwis informacyjny poruszający tematykę ochrony środowiska. Znajdziesz wszelkie normy prawne, ustawy i przepisy regulujące gospodarowanie odpadami, gruntami, a także dowiesz jakie opłaty i kary przewidziane są za zanieczyszczanie. Duży dział poświęcony jest odpadom (technologie, urządzenia utylizacyjne, ewidencja). Ponadto zamieszczono tutaj dużo informacji na temat zarządzania środowiskowego oraz przegląd prasy i oferty pracy.
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

  Organizacje ekologiczne
  Inspekcja Ochrony Środowiska ma obowiązek stałego informowania opinii publicznej o stanie środowiska oraz nadzorowanie, by przestrzegano prawo w zakresie ochrony środowiska. Na stronie znajdziesz zasady działania Państwowego Monitoringu Środowiska oraz wykaz najbardziej szkodliwych polskich zakładów. Ponadto zawarto tutaj informacje dotyczące występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, wykaz siedzib WIOŚ na terenie całego kraju oraz raport o stanie środowiska w Polsce.
 • Ekologiczn@ Strona WWW

  Degradacja środowiska
  Strona ogólnie przedstawia czym zajmuje się Ekologia, znajdziesz tutaj także opisy zagrożeń ekologicznych oraz zagrożonych gatunków. Dodatkowo na stronie zamieszczono niewielki słowniczek pojęć ekologicznych.


:: Kwaśne deszcze ::

Opis:

Na stronie krótko o kwaśnych deszczach: jak powstają, jakie są skutki ich występowania.