Podobne strony

 • Studenckie Koło Naukowe Geologów przy UŚ w Sosnowcu

  Koła naukowe
  Witryna prezentuje zarząd i opiekuna Koła, strukturę (sekcja petrograficzno-mineralogiczna oraz tektoniczno-poszukiwawcza), ponadto galeria zdjęć geologicznych z kraju i świata, a także opisy wypraw.
 • Instytut Geologii UAM w Poznaniu

  Geologia
  Strona przedstawia pracowników Instytutu, aktualności i komunikaty, problematykę badawczą poszczególnych zakładów.
 • Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW

  Nauki ścisłe
  Instytut w ramach Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej posiada trzy Zakłady: Elektroniki Przemysłowej, Napędu Elektrycznego oraz Sterowania, ponadto Ośrodek Promocji Badań z zakresu Energoelektroniki; witryna prezentuje osoby pracowników naukowych.
 • Uniwersytet Warszawski

  Prawo
  Prezentacja struktury, historii i władz uczelni, oferta studiów, zasady rekrutacji, komunikaty, prezentacja struktury i władz poszczególnych Wydziałów (Biologii, Chemii, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Filozofii i Socjologii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Historyczny, Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Nauk Ekonomicznych, Neofilologii, Pedagogiczny, Prawa i Administracji, Polonistyki, Psychologii, Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Zarządzania); witryna zawiera wszystkie informacje o Uniwersytecie, jakich tylko można oczekiwać.
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Uczelnie teologiczne
  Prezentacja władz, historii, przebiegu studiów, jednostek organizacyjnych (Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Fizyki, Wydział Historyczny, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Prawa i Admnistracji, Wydział Neofilologii, Wydział Studiów Edukacyjnych, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Wydział Teologiczny, Instytut Wschodni, Instytut Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, Uniwersytet Europejski ,,Viadrina'' we Frankfurcie nad Odrą, Collegium Polonicum w Słubicach), zasad rekrutacji, programów badawczych, konferencji, publikacji wydawnictwa uczelnianego .


:: Departament Geologii ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.mos.gov.pl/dg/index.htm

Kategorie:

Opis:

Departament Geologii. Do jego głównych zadań należy tworzenie polityki geologicznej kraju oraz inicjowanie i finansowanie badań geologicznych.