Podobne strony

 • Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

  Adopcja, rodziny zastępcze
  Poznańskie stowarzyszenie to organizacja społeczna rodziców zastępczych i innych osób dobrej woli, pragnących tworzyć lub wspierać rodzinne środowiska zastępcze dla dzieci; aktualności, zasady działania, własna wizja zastępczego rodzicielstwa, historia działalności, statut, poartnerzy i sponsorzy
 • Towarzystwo Przywracania Rodziny

  Organizacje na rzecz dzieci
  Towarzystwo jest organizacją działającą na terenie województwa wielkopolskiego, jej nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie sieroctwu i osamotnieniu dziecka; oferuje specjalistyczną pomoc osobom, które tworzą rodzinne środowiska zastępcze dla dzieci, prowadzi Chrześcijańskie Centrum Mediacyjno-Adopcyjne "Pro Familia", które oprócz wynajdywania rodzin zastępczych troszczyy się o los samotnych matek przed i po porodzie, prowadzi też ochronkę, gdzie dzieci przebywają tymczasowo
 • Stowarzyszenie MONAR

  Narkomania
  Centrum Terapii Narkomanów – "MONAR" Kraków to zintegrowany system placówek i projektów pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom w dużej aglomeracji miejskiej. Strona zawiera linki do instytucji związanych z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii, placówki, programy, biuletyny, szkolenia oraz informacje o sponsorach.
 • Kościoły drewniane

  Kościoły i kaplice
  Na stronie znajdziesz zdjęcia i informacje o kościołach drewnianych z Gliwic i okolic. Dodatkowo zamieszczono tu zdjęcia kartek pocztowych, garść dowcipów, nieco animowanych gifów.
 • FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH Fundacje

  Firmy wg branży
  Siedziba Fundacji Rodzin Górniczych znajduje się w Katowicach. Od 1997 roku zajmujemy się niesieniem pomocy wdowom po górnikach, osieroconym dzieciom, inwalidom jak i rodzinom górniczym w ciężkim położeniu po utracie źródła dochodu. Fundacja finansowana jest jedynie ze składek oraz darowizn przekazywanych przez firmy bądź osoby prywatne oraz z przekazywanego 1% podatku. Do tej pory pomoc uzyskało ponad 5000 rodzin natomiast uzyskane środki przeznaczone zostały na stypendia, pomoc materialną, leczenie oraz rehabilitację osób poszkodowanych. Więcej informacji o działalności fundacji oraz dane kontaktowe znajdą Państwo na stronie.


:: Misja Nadziei ::

Opis:

Strona poświęcona jest problemowi sieroctwa i bezdomności dzieci w Polsce oraz promuje ideę zastępczego rodzicielstwa. Zawiera zbiór przepisów prawnych, bibilotekę ciekawych artykułów, a także opis znanej ogólnopolskiej akcji - Szukam domu...