Podobne strony

 • Pro-Ekol Organizacja Odzysku S.A.

  Eko-biznes
  Pro-Ekol przejmuje obowiązek przedsiębiorców w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Szczegóły - na stronie.
 • Grupa TEW Tönsmeier

  Recycling
  Grupa TEW Tönsmeier to spółki świadczące usługi szeroko pojętego gospodarowania odpadami, recyklingu i odzysku. Witryna przedstawia zakres świadczonych usług, zarys historyczny, informacje o recyklingu, odzysku, jakości, aktualności z życia grupy oraz dane kontaktowe.
 • ERTEX EKO Zakład Ochrony Środowiska

  Eko-biznes
  Firma działa w obszarze ochrony środowiska i ekologii. W szczególności zajmuje się: gospodarką odpadami (unieszkodliwianie, wykorzystanie, odzysk oraz transport), rekultywacją terenów, recyklingiem (szczególnie odpadów opakowaniowych), realizacją obowiązku opakowaniowego i produktowego, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Ponadto wykonuje: raporty oddziaływania na środowisko, programy gospodarki odpadami, pozwolenia zintegrowane i studia ochrony powietrza.
 • BIOSYSTEM Przedsiębiorstwo Inżynierii Biochemicznej

  Eko-biznes
  Oczyszczanie ścieków przemysłowych, komunalnych i mieszanych komunalno-przemysłowych, przeróbka osadów ściekowych, systemy napowietrzania w zakresie: projektowanie, realizacja, dostawy urządzeń, uruchamianie. Więcej szczegółów - na stronie.


:: BIOSYSTEM S.A. ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.biosystem.pl/

Kategorie:

Opis:

Firma zajmuje się spełnianiem ustawowych obowiązków swoich klientów - zapewnia odpowiedni poziom recyklingu odpadów opakowaniowych, prowadzi sprawozdawczość. Szczegóły oferty - na stronie.