Podobne strony

  • Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Oświęcimiu

    Oświęcim
    Oicjalna strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego w Oświęcimiu. Na stronie są dostępne informacje na temat historii powstania szkoły, oferty edukacyjnej, grona pedagogicznego, osiagnięć uczniów oraz Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego.
  • Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

    Oświęcim
    Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego jest jedną z kilku tysięcy szkół prowadzonych na całym świecie przez Zgromadzenie Salezjańskie. Zespół tworzą: gimnazjum, liceum, szkoła zawodowa, technikum oraz technikum dla pracujących. Na stronie poznasz szczegółowe informacje dotyczące historii szkoły, patrona, kalendarium wydarzeń oraz zasady rekrutacji.


:: Zespół Szkół nr 3 w Oświęcimiu ::

Opis:

Strona Zespołu Szkół w Oświęcimiu, w którego skład wchodzą licea, technika i studium policealne. Znajdziesz tu informacje na temat szkół, ich historię oraz zasady rekrutacji.