Podobne strony

 • Kłobuckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

  Stow. dla niepełnosprawnych
  Celem stowarzyszenia jest zorganizowanie osób niepełnosprawnych dla stworzenia większych możliwości poprawienia ich stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, likwidacji barier, które przed nimi stoją, oraz ogólnemu poprawieniu współżycia osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.
 • Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

  Stow. dla niepełnosprawnych
  Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych skupia organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Jego celem jest integrowanie lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji, uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia osób niepełnosprawnych.
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnym “Spełnić Marzenia”

  Stow. dla niepełnosprawnych
  Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także nieść pomoc ich rodzinom. Stowarzyszenie organizuje turnusy rehabilitacyjno - socjalne, miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, tworzy zakłady aktywności zawodowej itp.
 • Stowarzyszenie Wspierania Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Stow. dla niepełnosprawnych
  Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjno - rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym celem stowarzyszenia jest: kształtowanie warunków do godnego życia i samorealizowania się niepełnosprawnych w środowisku rodzinnym i społecznym. Działania polegają na: organizowaniu turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych, tworzeniu i inicjowaniu punktów edukacyjno - rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i wielu innych.
 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

  Stow. dla niepełnosprawnych
  Celem stowarzyszenia jest integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, znoszenie barier architektonicznych, psychicznych, społecznych, organizowanie grup wsparcia, rehabilitacja osób niepełnosprawnych.


:: RAZEM ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.razem.prx.pl


Opis:

Strona Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "RAZEM" w Częstochowie. Znajdziesz tu rys historyczny, cele stowarzyszenia i inne.