Podobne strony

 • Centrum Euro Info

  Unijne
  Projekt Euro Info Centres (EIC) powstał w Komisji Wspólnot Europejskich w 1986 roku, jako jeden z kluczowych elementów polityki wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Jego celem było stworzenie narzędzi do komunikacji pomiędzy Komisją Europejską a małymi i średnimi firmami oraz udzielenie pomocy przedsiębiorcom pragnącym dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej. Na jego polskich stronach można znaleźć informacje o rodzajach udzielanego wsparcia, możliwości współpracy zagranicznej, dział poświęcony prawodawstwu UE, a także biuletyn informacyjny.
 • Młodzieżowe Centrum Unii Europejskiej

  Unijne
  Serwis zawiera informacje na temat Młodzieżowego Centrum Unii Europejskiej. Dowiesz się tutaj o organizacjach międzynarodowych oraz o prawach człowieka.
 • Ośrodek Myśli Politycznej

  Unijne
  Strona stowarzyszenia zajmującego się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycznej i stosunków międzynarodowych. Jest również miejscem publicznej debaty nad zagadnieniami związanymi z polską doktryną państwową, w tym zwłaszcza nad problematyką ustroju państwa polskiego, polityką zagraniczną oraz integracją z Unią Europejską. Zawiera informacje o członkach i władzach, działalności publicystycznej i wydawniczej, a także realizowanych programach i przeprowadzonych konferencjach.
 • Unia Europejska

  Unijne
  Strony poświęcone historii, teraźniejszości UE oraz procesowi inteegracji Polski z jej strukturami przygotowane przez uczniów XIV L.O ze Szczecina.
 • Integracja europejska

  Unijne
  Serwis informacyjny poświęcony różnym płaszczyznom integracji ze strukturami europejskimi, akcentujący rolę Kościoła Katolickiego oraz jego pozycję w Unii Europejskiej (m.in. wypowiedzi Jana Pawła II, dokumenty, opinie). Zamieszczono również informacje dotyczące historii wspólnoty (traktaty, instytucje) jak również o postępach negocjacji prowadzonych przez rząd.


:: Edukacja europejska - Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.tarnow.kana.pl/ukie/index.htm

Kategorie:

Opis:

Na stronie znajdziesz projekty i konspekty z edukacji europejskiej stworzone w ramach warsztatów komputerowych "Integracja Europejska w polskiej perspektywie", dotowanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.