Wystąpił nieokreślony błąd. Zgłoszenie zostało przekazane do Administratora serwisu.

A potentially dangerous Request.RawUrl value was detected from the client (="...serwisowe/
HttpErrorCode=500 A potentially dangerous Request.RawUrl value was detected from the client (="...serwisowe/
Brak InnerException