Podobne strony

 • Polski Instytut NLP

  Inne
  Instytut NLP prowadzi szkolenia w zakresie programowania neurolingwistycznego - historia i istota tej filozofii i metody nauczania, oferta szkoleń - Praktyk NLP, Mistrz Praktyk NLP, Terapia uzależnień, Seminarium Superwizyjne, Wiara czyni cuda, Autohipnoza, Psychoterapeutyczne Aikido; cennik i tematyka szkoleń, historia Instytutu, kadra pedagogiczna.
 • Koło Astronomiczne "Copernicus"

  Inne
  Koło działa przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Lęborku; strona zawiera ilustrowaną fotografiami relację z zaćmienia Słońca w 1999 roku oraz w języku angielskim raport na ten temat.
 • Proheart - Centrum Edukacji Pozaszkolnej

  Inne
  Proheart organizuje kursy dla uczniów klas szóstych przygotowujące do egzaminu do gimnazjum oraz kursy dla ósmoklasistów i uczniów klas maturalnych - terminy i koszty kursów, spotkania informacyjne.
 • Homosum - Ośrodek Psychoedukacji

  Inne
  Ośrodek prowadzi kursy dotyczące programowania neurolingwistycznego (NLP) oraz dramy (drama to psychologiczno-pedagogiczna metoda pracy z grupą lub pojedynczymi osobami służąca osobistemu rozwojowi; pozwala uczestnikom spotkań na poszerzanie świadomości siebie) - zastosowanie NLP i dramy w biznesie, edukacji, terapii; informacje o szkoleniach, warsztatach, kursach i stażach, dodatkowa oferta badań psychologicznych .
 • Liceum.pl

  Inne
  Strona poświęcona reformie edukacji w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego - główne założenia, dokumenty Ministerstwa, przedmioty nauczania, dyskusje i opinie; ponadto na stronie wyszukiwarka - po wpisaniu słowa lub zwrotu otrzymujemy strony związane z oświatą zawierające to słowo.


:: Wykłady otwarte dla młodzieży na Wydziale Fizyki UAM ::

Opis:

Strona poświęcona wykładom otwartym na Wydziale Fizyki UAM, kierowanym przede wszystkim do młodzieży szkół średnich.