Podobne strony

 • S.C. Budowlano-Instalacyjna "SANBLEX"

  Instalacje wodno-kanalizacyjne
  Spółka buduje "pod klucz" wszystkie sieci kanalizacyjne, klimatyzacyjne, sanitarne i cieplne. Trójjęzyczne www podaje adres i ofertę.
 • GOLECH

  Instalacje wodno-kanalizacyjne
  Zakład wykonuje instalacje wodne, kanalizacyjne i grzewcze. Zaopatruje inwestorów i wykonawców w asortyment osprzętu instalacyjnego i materiały eksploatacyjne. W serwisie o świadczonych usługach i ofercie handlowej.
 • MUNTERS PL

  Instalacje wodno-kanalizacyjne
  Spółka zajmuje się osuszaniem obiektów zalanych wodą i zawilgoconych. Posiada całodobowy serwis i profesjonalne metody pracy. Na stronie informacje o adresach oddziałów, referencjach i urządzeniach.
 • EPWIK

  Instalacje wodno-kanalizacyjne
  Przedsiębiorstwo prowadzi inwestycje kanalizacyjne oraz wodne. Sluży remontami instalacji wodociągowych, pracami ziemnymi, badaniami laboratoryjnymi oraz remontami urządzeń dystrybucji wody. Na stronie oferta usług zakładu oraz informacje o działalności statutowej.
 • LPWIK S.A.

  Instalacje wodno-kanalizacyjne
  Przedsiębiorstwo zajmuje się nadzorem oraz eksploatacją instalacji kanalizacyjno-wodociągowych. Proowadzi inwestycje budowlane, remontowe i uslugowe dla ludności. Na sronie charakterystyka działów przedsiębiorstwa oraz informacje o systemie kanalizacyjnym i stanie czystości wód.


:: Instalacje sanitarne i sieci sanitarne ::

Opis:

Serwis poświęcony projektowaniu instalacji sanitarnych i sieci sanitarnych. Zawiera: kalkulatory i tablice dla projektantów, akty prawne (prawo budowlane, warunki techniczne, prawo wodne i energetyczne, audyt energetyczny, ustawa o zamówieniach publicznych, normy), katalog instytucji oraz inne materiały związane z tym tematem.