Podobne strony

 • Strona Piotra Popławskiego

  Inne
  Z witryny za darmo możemy pobrać m.in. kalkulator emerytalny i inwestycyjny. Pozwalają one na obliczenie emerytury z II i III filaru.
 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.

  Inne
  Celem działalności biura jest zbudowanie kompleksowego systemu informacji o historiach kredytowych klientów, rozwój instrumentów finansowych wspierających procesy decyzyjne, dostosowanych do potrzeb informacyjnych partnerów. Akcjonariuszami BIK jest kilkanaście banków działających na terenie Polski. Na stronie znajdziemy podstawowe informacje o działalności biura.
 • Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

  Inne
  KSKOK jest spółdzielnią osób prawnych, członkami której są wszystkie SKOKi (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe) na terenie całego kraju. KSKOK reprezentuje interesy SKOKów w kontaktach z innymi organizacjami i władzami państwowymi. Celem KSKOK jest nadzór nad działalnością Kas, świadczenie Kasom pomocy prawnej i wykonywanie innych zadań organizacyjnych związanych z działalnością SKOK. Na stronie wyczerpujące informacje o KSOK: struktura, schemat organizacyjny, cennik lokat inwestcyjnych. Dowiemy się tu również jak działają SKOKi, a także jak wygląda działalność podobnych placówek na świecie.
 • Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A

  Inne
  Strona agencji stworzonej z inicjatywy władz regionu łódzkiego, wspieranych przez instytucje publiczne i prywatnych przedsiębiorców, której celem jest inicjowanie i prowadzenie szerokiego zakresu działań stymulujących rozwój gospodarczy regionu łódzkiego i działających w nim przedsiębiorstw. Można tutaj zapoznać się jej działaniami (Fundusz Poręczeń Kredytowych dla MŚP, Fundusz Pożyczkowy, Usługi dla gmin), a także listą akcjonariuszy i współpracujących z agencją instytucji.
 • Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego

  Inne
  Strona organizacji, której podstawowym celem jest inicjowanie, wspieranie i promowanie wszelkich działań związanych z prowadzeniem prorozwojowej polityki regionalnej oraz upowszechniania standardów Unii Europejskiej w zakresie wdrażania programów rozwoju regionalnego. Zawiera informacje o realizowanych programach, organizowanych szkoleniach, a także krótką charakterystykę gmin regionu.


Tu jesteś » Strona główna » Ekonomia » Finanse » Inne

:: Consus sp.z o.o. ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.evoconsus.pl/

Kategorie:

Opis:

Firma Consus proponuje współpracę w zakresie Systemu Handlu Emisjami CO2. Jako jedyna polska firma jest członkiem giełdy Powernext S.A. w Paryżu, zapewniając bezpośredni dostęp do rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2. Na stronie szczegóły oferty.