Podobne strony

 • Beskidzki Instytut Tekstylny

  Placówki, instytuty itp.
  BIT prowadzi prace badawczo-rozwojowe głównie w zakresie geotekstyliów i wełny. Produkuje m.in. kamizelki kuloodporne, osłony nóg dla pilarzy, opaski antyreumatyczne. Prowadzi badania w obszarze zarządzania innowacyjnego, ekologicznego i rozwoju firmy.
 • Konferencje ATR w Bydgoszczy

  Placówki, instytuty itp.
  Strona informuje o organizowanych przez Akademię Techniczno-Rolniczą konferencjach naukowych (Forum Młodych 2000, Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów) - terminy, informacje organizacyjne, komitety organizacyjne, tematyka, przebieg, imprezy towarzyszące.
 • Centrum Techniki Okrętowej

  Placówki, instytuty itp.
  CTO jest specjalistyczną placówką badawczo-rozwojową, projektową i ogólnotechniczną pracującą przede wszystkim na rzecz przemysłu okrętowego; badania - tematyka: m.in. modelowe właściwości oporowo-napędowych, manewrowych statków, prędkości statku, mocy i obrotów silników, właściwości manewrowych i morskich, drgań, hałasu, naprężeń (odkształceń) konstrukcji; projekty obejmują kształty kadłubów, pędników i urządzeń sterowych dla statków, izolacje akustyczną, napędy, rozdzielnice i instalacje elektryczne, systemy, mechanizmy i urządzenia siłowni okrętowych; prezentacja struktury i wyposażenia badawczego Centrum, obowiązujących norm jakości, publikacji, zdjęcia z badań.
 • Instytut Łączności - Pracownia w Gdańsku

  Placówki, instytuty itp.
  Samodzielna Zamiejscowa Pracownia Telekomunikacji i Radiokomunikacji Morskiej P-8 specjalizuje się w działalności naukowo-badawczej w dziedzinie telekomunikacji, teleinformatyki i radiokomunikacji morskiej, oferuje również ekspertyzy i doradztwo w tych dziedzinach; działa przy niej akredytowane Laboratorium Badań Sprzętu Teleinformatycznego specjalizujące się w badaniach homologacyjnych.
 • Instytut Morski

  Placówki, instytuty itp.
  Instytut jest placówką naukowo - badawczą resortu Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, prowadzi prace naukowo-badawcze stosowane, wdrożeniowe i doświadczalne obejmujące problematykę technologiczną, ekonomiczną, ekologiczną, organizacyjną i prawną występującą w gospodarce morskiej; aktualności, pracownicy, bazy danych statystycznych.


:: Instytut Badawczy "Libra" ::

Opis:

Strona obrazuje działalność Instytutu Badawczego "Libra", komisji Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych powołanej w celu prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej w dziedzinie nauk humanistycznych: historii, historii sztuki, politologii, filologii, filozofii itp.