Podobne strony

 • Choroby prionowe

  Inne choroby
  Strona informuje, czym są priony i jakie choroby mogą powodować, a także jakimi drogami te choroby bywają przenoszone; chodzi o BSE - gąbczaste zwyrodnienie mózgu bydła, chorobę Creutzfeldta - Jakoba zwaną też chorobą wściekłych krów; przebieg afery wściekłych krów w Wielkiej Brytanii, zdjęcia, wypowiedzi polityków, ofiary choroby.
 • Fruktozemia

  Inne choroby
  Fruktozemia jest wrodzoną nietolerancją fruktozy spowodowaną deficytem aldolazy fruktozo-fosforanu, objawia się postępującym uszkodzeniem wątroby i nerek (tubulopatia) w wyniku obecności fruktozy w żywności; opis objawów (biegunki), dieta - eliminacja produktów zawierających fruktozę.
 • Mukowiscydoza

  Inne choroby
  Strona poświęcona mukowiscydozie (zwłóknienie torbielowate, ang. cystic fibrosis, CF) - charakterystyka choroby, jej przyczyna i objawy, rozpoznawanie, uwarunkowania genetyczne, informacje o fizjoterapii, żywieniu, doborze i dawkowaniu leków; konferencje naukowe, towarzystwa i ośrodki lecznicze, dostępne publikacje na temat CF oraz kanał IRC #mucocf.
 • Choroby zakaźne - szkolenia

  Inne choroby
  Strona przedstawia problematykę i terminy szkoleń prowadzonych przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na temat chorób zakaźnych - informacje organizacyjne, streszczenia, tematyka - zapalenia ośrodkowego układu nerwowego, antyimmunologiczne choroby wątroby, zagadnienia z epidemiologii, patogenezy, kliniki i profilaktyki zakażenia HIV, leczenie przewlekłych nieswoistych zapaleń jelita, inne.
 • Dystonia

  Inne choroby
  Dystonia polega na zaburzeniach ruchowych spowodowanych okresowym lub stałym skurczem mięśni, prowadzącym do zmiany postawy ciała lub jego części; dystonie dzielą się na ogniskowe, segmentarne i uogólnione zależnie od tego, jak dużą część organizmu obejmują - np. kręcz karku, kurcz powiek, dystonia krtaniowa; metody leczenia farmakologicznego, operacyjnego, rehabilitacja.


:: Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami w Kołobrzegu ::

Nasza ocena:
Adres: http://autyzm.hg.pl/


Opis:

Głównym celem Oddziału jest pomoc dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności, dotykającej wszystkie dziedziny życia, poprzez zapewnienie wielostronnej, wielospecjalistycznej pomocy polegającej na diagnozie, terapii i edukacji. Oddział ma charakter monoterapeutyczny. Jedyną realizowaną w nim formą terapii jest terapia behawioralna.