Podobne strony

 • Ekofundusz

  Organizacje ekologiczne
  EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska.
 • Federacja Zielonych

  Organizacje ekologiczne
  Teksty i zdjęcia o ochronie przyrody w Polsce.
 • Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu

  Organizacje ekologiczne
  Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości." Takie słowa przyświecają twórcą strony na której można znaleźć informacje na temat MCEE, podejmowanych przez niego działań raporty o stanie zanieczyszczeń, a także "Przykazania zielonego konsumenta".
 • Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

  Organizacje ekologiczne
  Zadaniem fundacji jest monitorowanie stanu zanieczyszczenia powietrza aglomeracji gdańskiej. Na stronach znajduje się także mapa obrazująca stężenia zanieczyszczeń z minionej doby.
 • Instytut na rzecz Ekorozwoju

  Organizacje ekologiczne
  Instytut jest pozarządową instytucją, zajmującą się szeroko pojętymi relacjami pomiędzy społeczeństwem, gospodarką i środowiskiem przyrodniczym - czyli ekorozwojem.


:: Bydgoskie Centrum Edukacji Ekologicznej ::

Nasza ocena:
Adres: http://www.bcee.bydgoszcz.pl


Opis:

Strona o działalności ośrodka a ponadto sporo informacji o sposobach ochrony przyrody i ich zastosowaniu w Polsce.

Słowa kluczowe: