Podobne strony

 • Bydgoskie Centrum Edukacji Ekologicznej

  Organizacje ekologiczne
  Strona o działalności ośrodka a ponadto sporo informacji o sposobach ochrony przyrody i ich zastosowaniu w Polsce.
 • Ekofundusz

  Organizacje ekologiczne
  EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska.
 • Federacja Zielonych

  Organizacje ekologiczne
  Teksty i zdjęcia o ochronie przyrody w Polsce.
 • Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu

  Organizacje ekologiczne
  Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości." Takie słowa przyświecają twórcą strony na której można znaleźć informacje na temat MCEE, podejmowanych przez niego działań raporty o stanie zanieczyszczeń, a także "Przykazania zielonego konsumenta".
 • Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

  Organizacje ekologiczne
  Zadaniem fundacji jest monitorowanie stanu zanieczyszczenia powietrza aglomeracji gdańskiej. Na stronach znajduje się także mapa obrazująca stężenia zanieczyszczeń z minionej doby.


:: Eko Idea zrównoważonego rozwoju ::

Opis:

Eko Idea jest organizacją społeczną, której celem jest zmienianie stylów konsumpcji i sposobów wykorzystywania zasobów naturalnych na bardziej przyjazne dla przyrody. Kampania ekologicznych opakowań.

Słowa kluczowe: